Musician, JavaScript (React, Angular) Developer, NgTurkey member
Image for post
Image for post

Yıllar önce JavaScript’i yeni öğrenen alaylı bir yazılımcı iken (hala alaylıyım), o zamanlar, akıl hocam olarak gördüğüm bir arkadaşım, bana JavaScript’i daha iyi anlamak için Closure, Currying gibi kavramları öğrenmemi söylerdi. Bu kavramlar hep aklımdaydı, zaman içinde farkına bile varmadan kullanmaya başladım. Ancak özel olarak üzerine hiç eğilmemiştim. Şu anda çalıştığım şirket ile görüşürken, görüşme yaptığım arkadaşım şöyle bir soru sordu:

Ve içimden şöyle dedim:

“Ah, çok kolay! Currying! bunu her zaman kullanıyorum zaten.”

Ve çözmeye başladım. Ancak belki de görüşmenin heyecanı ile çözemedim. Benim için tam…


a.k.a I don’t like your ugly (malware-ish) webcam software.

Image for post
Image for post

When I bought a new Microsoft LifeCam in Autumn 2020, I had to download their official software to use it. And instantly hated it. Tried out other software too but the thing was, they are all so ugly and I thought to myself, “How hard it can be to connect to my webcam with JavaScript?”

It actually is really easy. You can create your own browser application to take photos, record, and even create filters. It’s all up to your imagination and creativity.

In this article, we will be talking about…


in two years

I am a member of some active Facebook groups. In the last 2–3 years I saw posts like this multiple times:

Image for post
Image for post

And every time these posts show up, I remember how I decided to change careers. The times when I was unhappy, I didn’t have the freedom to change the environment and get more quality of life.

I feel like the posts like this one you are about to read, encourages people to overcome their fears.

To have a better understanding of the situation, we need to go back to 6 years past my life.

Since the day I know…


a.k.a. this is how we manipulate DOM in Angular

Image for post
Image for post

If you started working as a Front End developer and you find yourself doing thousands of kinds of animations on the browser, bouncing buttons, simulating day cycle and feel like a demigod even if you are not yet competent about Javascript, and somehow you find the guts within you and switch to a Framework like Angular. There will be questions on your mind. One of those questions is this: “What can I use other than native JS methods if I want to modify the DOM?”

At this point, you can end up using Renderer2 to satisfy some of your needs…


Image for post
Image for post

Eğer Ön Yüz Geliştirme kariyerinize benim gibi henüz Javascript konusunda yetkin bile olmamanıza rağmen Jquery ile girmiş ve ön yüzde binbir türlü animasyonu yapabiliyor, butonları zıplatıyor, günleri geceleri simule ediyorsanız, Angular gibi bir framework’e geçiş yaptığınızda ilk zamanlar aklınızda şu soru oluyor: “Uygulamamda DOM üzerinde değişiklik yapmak zorundayım, native methodlar dışında ne kullanabilirim?”

Bu noktada, arayışlarınızın bir kısmına Renderer2 kullanarak son verebilirsiniz. Çünkü DOM manipülasyonu söz konusu olduğunda Renderer2 kullanabileceğimiz en doğru yöntemlerden bir tanesi.

Tabii ki VanillaJS bize DOM manipülasyonu için seçenekler tanıyor, ‘document.querySelector’ ile DOM’dan eleman seçip ‘appendChild’ ile DOM’a eleman eklemek, silmek, class ekleyip kaldırmak ve daha…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store